Senteret sitt bannerbilde

AllmennMedisinsk Senter

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor har vi tilrettelagt for timebestilling via SMS og vår hjemmeside. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her.

For å kunne benytte deg av SMS-bestilling må ditt mobiltelefon nummer være registrert hos oss.

Du er selvfølgelig også velkommen til å ta kontakt på telefon 55108910 dersom du heller ønsker det.

Vi gjør oppmerksom på at timebetilling via sms og våre nettsider kan ikke benyttes om du ønsker time samme dag. De som ønsker time samme dag kan ringe 55108910 mellom kl 08.00 og 09.30.

 For de av våre pasienter som har avtale om blodprøve kontroll, er vårt laboratorium tilgjengelig for dette mandag til torsdag fra kl 0830-1100 og 1200-1430, fredag fra 0830-1100.  

 

Illustrasjon eller bilde for senter


Aktuelt

Influensavaksine

25. oktober 2017

Nå har influensavaksinene ankommet. Du trenger ikke å bestille time for å få satt denne. Prisen er kr 200,-.
Vaksinen gis primært til personer i risikogruppene:
• Personer som er 65 år eller eldre
• Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
• Voksne og barn med kronisk luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
• Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
• Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens
• Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
• Voksne og barn med kronisk nyresvikt, kronisk leversvikt, og/eller kronisk nevrologisk sykdom
• Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40
• Gravide i 2. og 3. trimester.
• Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon.

Stengt 3. november 2017

5. september 2017

På grunn av kurs holder kontoret stengt fredag 3. november 2017. Vi beklager ulempene dette medfører.

Elektronisk kommunikasjon via Helsenorge.no

29. juni 2017

Pasienter som på nettsiden helsenorge.no godkjenner elektronisk kommunikasjon med primærhelsetjenesten, kan nå motta post fra oss (prøvesvar o.l.) elektronisk. Dette medfører at informasjonen kommer raskere frem til dere, og at den kan åpnes på nett uavhengig av hvor dere befinner dere.

Det vil etterhvert også åpnes opp for timebestilling og reseptbestilling på nett via nettsiden Helsenorge.no

HPV vaksine

1. november 2016

Fra 1. november kan alle kvinner som er født i 1991 og senere få gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine).

Dersom du har fastlege ved vårt legekontor kan du få vaksinen her. Du trenger ikke å bestille time for dette, men kan møte på legesenteret:

torsdager kl 12:00-14:15 og fredager kl 13:00-14:15

Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder. Tilbudet vil gjelde i en tidsramme på to år. HPV-vaksine forebygger livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Tilbudet om gratis HPV-vaksine omfatter ikke kvinner født før 1991. Ordningen har ikke tilbake­virkende kraft, og kvinner som har betalt for HPV-vaksine får ikke refundert utgifter til vaksine og vaksinasjon.

Besøk Folkehelseinstituttet sine hjemmesider for utfyllende informasjon: https://fhi.no/sv/vaksine/hpv/informasjon-om-hpv-vaksine-til-unge-kvinner/

Refusjoner på inkontinensutstyr endres fra 1.1.2015

9. januar 2015

 

Stortinget har i Statsbudsjettet for 2015 vedtatt at noe forbruksmateriell ikke lenger skal dekkes av blåreseptordningen fra 1. januar 2015.
Bakgrunnen for dette, er at produktene ikke anses som medisinsk nødvendige produkter for brukergruppen.


Dersom du har blå resept på inkontinensutstyr, vil truser, kompresser, saltvann og truseinnlegg ikke lenger dekkes av HELFO fra 1. januar 2015. Hudfilmprodukter dekkes heller ikke av folketrygden for deg som har blå resept ved urinretensjon (kateter).

 

Sjømannslege

22. august 2013

Geir Erik Vattekar er sertifisert sjømannslege, og tar gjerne i mot personer som trenger sjømannsattest, men som ikke har fastlege ved AllmennMedisinsk Senter. Helseundersøkelse på ettermiddag/kveldstid er mulig etter avtale.

Egenandelstak 2017:

24. januar 2012

 

Taket for frikort egenandelstak 1 er 2 185 kroner for 2017.

Egenandeler er uendret fram til 1.7.17.

 

Egenandelene blir automatisk innrapportert til HELFO, og frikort automatisk utsendt. Husk å vise fram ditt frikort til våre sekretærer/leger når du har mottatt dette.