Senteret sitt bannerbilde

Hvordan bestille time?

For bestilling av legetime, gå til www.helsenorge.no. SMS-bestilling er opphørt.

Ved bestilling av time for fjerning av føflekker, innsetting/bytte av spiral og den første kontrollen i svangerskap ber vi deg ta kontakt med oss per telefon.

Attester og korttidssykemeldinger:

Attester krever vanligvis konsultasjon hos lege.

Alle sykemeldinger krever konsultasjon hos lege. Man kan som lege ikke skrive sykmelding med tilbakevirkende kraft utover den dagen vi først registerte en henvendelse. Som pasient må du derfor huske å gi klar beskjed ved timebestilling dersom du tror du trenger sykmelding, og be eventuelt om at henvendelsesdato blir notert.

Helseattester:

Vi utsteder offshoreattester, førerkortattester og sportsdykkerattester.

Vaksinering:

Influensavaksine, vaksine mot lungebetennelse eller stivkrampe settes etter avtale.