Aktuelt


Vedrørende Covid-19 vaksinering

20. januar 2022 kl. 13:28

AMS har avsluttet sin deltakelse i vaksinering mot Covid-19 i denne omgang. Vi viser forøvrig til informasjon gitt  på hjemmesidene til fokehelseinstituttet (fhi.no), bergen-kommune.no og helsenorge.no 

Influensavaksine høsten 2021

8. september 2020 kl. 09:22

Vi starter vaksinering med årets influensavaksine 21.10.2021. I år vil det være vaksinering uten timeavtale man-fredag kl 13:00-15:00. For personer i risikogruppen vil egenandelen være 50,-kr. Egenandelen dekkes av frikort. For personer utenfor risikogruppen vil prisen for vaksinen være 300,-kr, og dekkes ikke av frikort. 

OBS! Det må gå minimum 1 uke mellom influensavaksine og Covid-19 vaksine. 

Følgende personer er i riskogruppen, og anbefales influensavaksinen:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Aldersgruppen 12-16 år blir inkludert på helsenorge.no

20. november 2019 kl. 12:01

Direktoratet for e-helse åpner opp for kommunikasjon med foreldre til barn i aldersgruppen 12-16 år på helsenorge.no.

Helsenorge.no gir tilgang på tjenester som hjelper pasientene å følge opp sin egen helse. Her kan man kommunisere direkte med fastlegen på nett via e-konsultasjoner, og man kan fornye resepter og bestille time.

Hittil har foreldre kunnet kommunisere med fastlegen på vegne av sine barn inntil disse fyller 12 år. Nå åpner Direktoratet for e-helse opp for at man også skal kunne kommunisere på vegne av barn i aldersgruppen 12-16 år. Denne funksjonaliteten vil være på plass i Infodoc Plenario versjon 2019.2 som blir tilgjengelig for nedlasting i september. Den 3.november 2019 vil Helsenorge tilgjengeliggjøre timebestilling, e-konsultasjon, reseptfornyelse og e-kontakt for foreldre på vegne av barn 12-16 år.

Egenandelstak 2021

3. januar 2019 kl. 11:41

Taket for frikort egenandelstak 1 er 2 460 kroner for 2021

Egenandeler er uendret fram til 1.7.22.

 

Egenandelene blir automatisk innrapportert til HELFO, og frikort automatisk utsendt. Vi mottar melding automatisk når frikort er innvilget.

Elektronisk kommunikasjon via Helsenorge.no

29. juni 2017 kl. 10:07

Pasienter som på nettsiden helsenorge.no godkjenner elektronisk kommunikasjon med primærhelsetjenesten, kan nå motta post fra oss (prøvesvar o.l.) elektronisk. Dette medfører at informasjonen kommer raskere frem til dere, og at den kan åpnes på nett uavhengig av hvor dere befinner dere. På helsenorge.no kan du også bestille time og fornye resepter.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08.00-15.30

Lørdag og søndag: stengt

Telefontid:
kl.08.00-11.15 og 12.15-15.00

Laboratoriet:
Mandag - torsdag: 08:00 - 11:00 og 12:00 - 14:15
Fredag: 08:00 - 11:00

Adresse

AllmennMedisinsk Senter
Søråsbrotet 9
5235 Rådal

Vis kart

Kontakt oss

AllmennMedisinsk Senter
Søråsbrotet 9
5235 Rådal


Telefon: 55 10 89 10