Hopp til hovedinnhold

Aktuelt


STENGT 27.OKTOBER-2023

24. oktober 2023 kl. 13:29

Legekontoret er stengt fredag 27.oktober pga kurs-virksomhet. Dersom det er noe akutt-sykdom, kan dere ta kontakt med Legevakten på Tlf:116 117.

INFO OM INFLUENSAVAKSINE OG KORONAVAKSINE

7. september 2023 kl. 14:37

Vi vil motta influensavaksiner og koronavaksiner i slutten av oktober. Disse kan settes samtidig.

Pris influensavaksine: 350 kr. 

Dere kan ringe oss på tlf 55108910, eller sende melding på helsenorge for timebestilling. 

Mvh AllmennMedisinsk Senter 

 

VED FERIE

27. juli 2023 kl. 15:46

Når en lege har ferie, vil en ikke nå fram ved forsøk på å benytte e-konsultasjon da den tjenesten sperres for lege som har ferie. Andre leger som er til stede vil kunne håndtere henvendelser som telefonkonsultasjon (kanalisert via samtale med sekretær på tlf 55108910).  Reseptfornyelse fungerer på helsenorge.no selv om lege er på ferie, da annen lege til stede vil bistå med å fornye resept.  

INFO OM DOSE 5 - COVID-19 VAKSINE

12. april 2023 kl. 13:36

FHI anbefaler en ny oppfriskningsdose (dose 5) til innbyggere over 75 år og sykehjemsbeboere i løpet av april.

Dersom du ønsker å bli vaksinert, ta kontakt med oss på tlf: 55108910, for å avtale tid.

 

Vi flytter i nye lokaler

12. april 2023 kl. 13:26

I løpet av mai flytter vi inn i nye lokaler - i nybygget hus like ved Bohus. Ny adresse: Nordåsdalen 44.

VELKOMMEN

Egenandelstak - 2023

12. januar 2023 kl. 11:08

Taket for frikort - egenandelstak 1 er 3040,- kr for 2023

Egenandelene blir automatisk innrapportert til HELFO, og frikort automatisk utsendt. Vi mottar melding automatisk når frikort er innvilget.

Influensavaksine høsten 2022

17. november 2022 kl. 11:54

Vi har starter vaksinering med årets influensavaksine. Inntil videre vaksinerer vi etter timeavtale.  I år er egenandelen 300,-kr, og dekkes ikke av frikort. 

OBS! Det må gå minimum 1 uke mellom influensavaksine og Covid-19 vaksine, men de kan også settes samtidig. Alle anbefales å ta influensavaksine, men spesielt viktig for personer i risikogruppe som:

 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:

  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

Vedr. Covid-19 vaksinering

30. september 2022 kl. 08:21

AMS har mulighet til å tilby oppfriskingsdose med koronavaksine til våre pasienter som er 65 år og eldre, samt risikogrupper. Vaksinering vil foregå enkelte hverdager etter stengetid. Ved interesse for vaksine kan e-kontakt sendes med forespørsel om time for vaksinering. 

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler oppfriskningsdose med koronavaksine før kommende høst/vintersesong til:

 • personer i aldersgruppen 65 år og eldre
 • personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
 • ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.
 • Gravide i 2. og 3. trimester

Dette vil for de fleste være dose 4, men for enkelte med alvorlig svekket immunforsvar vil det være dose 5. Anbefalt intervall siden forrige vaksinedose bør være minimum 4 måneder.

Anbefalingen om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dersom du nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Gjennomgått sykdom vil imidlertid gi deg god beskyttelse den første tiden etter at du har vært syk og du kan derfor avvente i 3-4 måneder før du vaksineres med ny dose.

Influensavaksine høsten 2021

8. september 2020 kl. 09:22

Vi starter vaksinering med årets influensavaksine 21.10.2021. I år vil det være vaksinering uten timeavtale man-fredag kl 13:00-15:00. For personer i risikogruppen vil egenandelen være 50,-kr. Egenandelen dekkes av frikort. For personer utenfor risikogruppen vil prisen for vaksinen være 300,-kr, og dekkes ikke av frikort. 

OBS! Det må gå minimum 1 uke mellom influensavaksine og Covid-19 vaksine. 

Følgende personer er i riskogruppen, og anbefales influensavaksinen:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

Andre målgrupper

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Aldersgruppen 12-16 år blir inkludert på helsenorge.no

20. november 2019 kl. 12:01

Direktoratet for e-helse åpner opp for kommunikasjon med foreldre til barn i aldersgruppen 12-16 år på helsenorge.no.

Helsenorge.no gir tilgang på tjenester som hjelper pasientene å følge opp sin egen helse. Her kan man kommunisere direkte med fastlegen på nett via e-konsultasjoner, og man kan fornye resepter og bestille time.

Hittil har foreldre kunnet kommunisere med fastlegen på vegne av sine barn inntil disse fyller 12 år. Nå åpner Direktoratet for e-helse opp for at man også skal kunne kommunisere på vegne av barn i aldersgruppen 12-16 år. Denne funksjonaliteten vil være på plass i Infodoc Plenario versjon 2019.2 som blir tilgjengelig for nedlasting i september. Den 3.november 2019 vil Helsenorge tilgjengeliggjøre timebestilling, e-konsultasjon, reseptfornyelse og e-kontakt for foreldre på vegne av barn 12-16 år.

Elektronisk kommunikasjon via Helsenorge.no

29. juni 2017 kl. 10:07

Pasienter som på nettsiden helsenorge.no godkjenner elektronisk kommunikasjon med primærhelsetjenesten, kan nå motta post fra oss (prøvesvar o.l.) elektronisk. Dette medfører at informasjonen kommer raskere frem til dere, og at den kan åpnes på nett uavhengig av hvor dere befinner dere. På helsenorge.no kan du også bestille time og fornye resepter.

Åpningstider

Mandag-fredag: 08.00-15.30

Lørdag og søndag: stengt

Telefontid:
kl.08.00-11.15 og 12.15-15.00

Laboratoriet:
Mandag - torsdag: 08:00 - 11:00 og 12:00 - 14:15
Fredag: 08:00 - 11:00

Adresse

AllmennMedisinsk Senter
Nordåsdalen 44
5235 Rådal

Vis kart

Kontakt oss

AllmennMedisinsk Senter
Nordåsdalen 44
5235 Rådal


Telefon: 55 10 89 10