Senteret sitt bannerbilde

Nye pasienter

Som ny pasient ved AllmennMedisinsk Senter registreres du i våre systemer den 1. den måned du har fått ny fastlege her. Ved første besøk hos ber vi om at du henvender deg i  resepsjonen, slik at vi kan få registrert riktig adresse og telefonnummer til deg.

Det er en forutsetning for  å kunne yte god helsehjelp at vi har en tidligere journal tilgjengelig. Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med din tidligere fastlege og be om å få journalen oversendt til oss. Vi bruker Infodoc Penario journalsysten, og ønsker primært å få journalen tilsendt på CD.