Dersom du har time til innsetting av spiral, ber vi om at du tar med deg en morgenurinprøve til timen. Du bør også møte ca.15min før oppsatt legetime. Husk å melde fra i resepsjonen når du kommer.

Dersom du har spiral og bare skal bytte, er det ikke nødvendig med urinprøve.