Taket for frikort egenandelstak 1 er 2 460 kroner for 2020.

Egenandeler er uendret fram til 1.7.21.

 

Egenandelene blir automatisk innrapportert til HELFO, og frikort automatisk utsendt. Vi mottar melding automatisk når dere er innvilget frikort.