Det er enda ikke avklart hvem som skal prioriteres for vaksinering, hvordan vaksinering skal foregå, eller når vaksine blir tilgjengelig. Vi har ingen liste som "risikopasienter" kan føres opp på. Det oppfordres til å følge med på fhi.no (Folkehelseinstituttets hjemmeside) for oppdatert informasjon vedrørende dette.